Головна » 2016 » Вересень » 7 » Календарне планування з біології тварин 7 клас
18:08
Календарне планування з біології тварин 7 клас

                                                          Біологія 7 клас

(70 год, 2 год на тиждень, 6 год.рез.)

Складено згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Біологія,   7 клас зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585

№п/п

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Лабор.дослідження

Міні-проекти

Дом. Завд.

 

 

Вступ (4 год)

 

 

 

 

 

 

1

Тварина – живий організм

 

 

 

§1

 

2

Життєдіяльність тварин

 

 

 

§2

 

3

Будова тварин: клітини і тканини тварин, органи і системи органів тварин.

 

 

 

§3

 

4

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

 

 

§4

 

Учень/учениця:

називає:

- середовища існування тварин;

- прояви життєдіяльності тварин;
- ознаки тваринної клітини;

- тканини тварин;
- органи тварин; 

- системи органів тварин та їх функції;

описує:

- будову тіла тварин;

- відмінності тварин від рослин та грибів;

характеризує:

- живлення тварин;

порівнює:
- будову клітин тварин і рослин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;

розпізнає:

- клітини тварин;

- тканини тварин;

висловлює судження
щодо значення зоологічних знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин

(26 год +5)

 

 

 

 

 

5.

Поняття про класифікацію тварин.

Екскурсія

Різноманітність тварин свого краю

 

 

 

§5

 

6.

Загальна характеристика й розмаїтість тварин. Багатоклітинні.

 

 

 

§6

 

7.

Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних

Міні-проект

Як утворюються коралові острови?

 

 

§7

 

8.

Кнідарії, Їх різноманітність та значення.

 

 

 

§8

 

9.

Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Лабораторне дослідження:

зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

 

 

§9

 

10

Кільчасті черви, їх особливості та поширення.

 

 

 

§10

 

11.

Кільчасті черви, їх різноманітність та значення.

 

 

 

§11

 

12.

 

Загальна характеристика типу Членистоногі. Різноманітність.

Практична робота №1:

1. Різноманітність членистоногих.

 

 

§12

 

13.

Загальна характеристика класу Ракоподібні. Будова та біологічні особливості.

 

 

 

§13

 

14.

Різноманітність ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

 

§14

 

15.

Загальна характеристика класу Павукоподібні. Біологічні особливості.

 

 

 

§15

 

16.

Павукоподібні. Різноманітність та значення.

 

 

 

§16

 

17.

Загальна характеристика класу Комахи.

Лабораторне дослідження.

Виявлення ознак пристосованості комах до життя на суходолі.

 

 

§17

 

18.

Будова та біологічні особливості комах.

 

 

 

§18

 

19.

Різноманітність комах. Їхня роль у природі й житті людини.

 

 

 

§19

 

20.

Загальна характеристика типу Молюски

 

Лабораторне дослідження:

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків

 

 

§20

 

21.

Молюски, їх різноманітність та значення.

Міні-проект

Як утворюються перлини?

Практична робота №2. Порівняння і визначення   молюсків за будовою мушлі

 

 

§21

 

22.

Паразитичні безхребетні тварини.

 

 

 

§22

 

23

Узагальнення вивченого «Особливості безхребетних тварин»

 

 

 

 

 

24.

Загальна характеристика типу Хордові.

 

 

 

 

§23

 

25.

Риби, їх біологічні особливості..

 

 

 

§24

 

26.

Хрящові риби. Променепері (Кісткові) риби.Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона ри

 

 

 

§25

 

27.

Амфібії. Біологічні особливості.

 

 

 

§26

 

28.

Амфібії. Різноманітність і значення в природі.

 

 

 

§27

 

29.

Рептилії. Будова й біологічні особливості.

 

 

 

§28

 

30.

Рептилії. Різноманітність і значення в природі.

 

 

 

§29

 

31.

Загальна характеристика класу Птахи. Пристосування до польоту.

 

 

 

§30

 

32.

Птахи, їх розмноження, різноманітність та значення.

Лабораторне дослідження: Будова яйця птахів.

 

 

§31

 

33.

Практична робота №3. Екологічні групи птахів. 

 

 

 

§31, повт.

 

34.

Контрольна робота №1

 

 

 

 

 

35.

Ссавці. Будова й біологічні особливості.

 

 

 

§32

 

36.

Ссавці, їх різноманітність та значення.

Лабораторне дослідження: Зуби ссавців.

 

 

 

§33

 

37.

Практична робота №4. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.                                                                                                                      

Міні-проект

Тварини - будівельники.

Тварини рекордсмени.

 

 

 

§33, повт.

 

Учень/учениця:

[на прикладі зазначених у змісті груп тварин]

називає:

- середовища існування тварин;
- визначальні ознаки будови, які відрізняють   тварин зазначених груп серед інших;

- ознаки хордових тварин;

- рідкісні види України та свого краю;

наводить приклади:

-тварин, які належать до зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб;
- видів тварин, що завдають шкоди сільському господарству;
- комах-запилювачів, одомашнених комах;

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях;

характеризує:

- визначальні  особливості  способу  життя, розмноження і розвитку тварин зазначених груп;

- різноманітність тварин;

- пристосування тварин до життя у воді;

- особливості будови тварин, зумовлені пристосуванням до життя на суходолі;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя;

- роль  тварин у екосистемах та значення в житті людини;

визначає:

- риси пристосованості тварин до середовища існування;

застосовує знання:
- про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними;

робить висновок:
- особливості будови організму тварин Учень/учениця:

[на прикладі зазначених у змісті груп тварин]

називає:

- середовища існування тварин;
- визначальні ознаки будови, які відрізняють   тварин зазначених груп серед інших;

- ознаки хордових тварин;

- рідкісні види України та свого краю;

наводить приклади:

-тварин, які належать до зазначених груп;
- видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості;

- видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб;
- видів тварин, що завдають шкоди сільському господарству;
- комах-запилювачів, одомашнених комах;

розпізнає:
- тварин на зображеннях, у колекціях;

характеризує:

- визначальні  особливості  способу  життя, розмноження і розвитку тварин зазначених груп;

- різноманітність тварин;

- пристосування тварин до життя у воді;

- особливості будови тварин, зумовлені пристосуванням до життя на суходолі;

- пристосування тварин до польоту;

- пристосування тварин до паразитичного способу життя;

- роль  тварин у екосистемах та значення в житті людини;

визначає:

- риси пристосованості тварин до середовища існування;

застосовує знання:
- про біологічні особливості паразитичних безхребетних для попередження зараження ними;

робить висновок:
- особливості будови організму тварин - результат пристосування до умов середовища існування.
- результат пристосування до умов середовища існування.
 

 

 

 

 

 

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин (16год +1)

 

 

 

 

 

38.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення.

 

 

 

§34

 

39.

Травлення. Різноманітність травних систем.

 

 

 

§35

 

40.

Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції.

Лабораторне дослідження: Вивчення способів дихання тварин (на прикладі хребетних).

 

 

 

§36

 

41

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

 

 

 

§37

 

 

 

42

 

Практична робота №5. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

 

 

 

43.

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

 

 

§38

 

44.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

 

Практична робота №6. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 

§39

 

45.

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

 

 

§40

 

46.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   

 

Лабораторне дослідження:

особливості покривів тіла тварин;

Міні-проект

Майстерність маскування.

 

 

§41

 

47.

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття їх значення

Лабораторне дослідження:

Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення.

Вивчення органів чуття тварин.

Міні-проекти

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

 

 

§42

 

48.

Регуляція життєдіяльності організму тварин.

 

 

 

§43

 

49

 

Практична робота №7 Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях)

 

 

§43

 

50.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.  

 

Міні-проект:

Турбота про потомство

 

 

§44

 

51.

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

 

 

 

§45

 

52.

Періоди та тривалість життя тварин. Ріст і регенерація у тварин.

 

 

 

§46

 

 

 

Лабораторне дослідження:

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

 

§46

 

53.

Узагальнення теми «Процеси життєдіяльності тварин»

 

 

 

Повт тему

 

54.

 

Контрольна робота №2

 

 

 

 

 

Учень/учениця:

називає:
- процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспорт речовин, виділення, рух,  подразливість, розмноження, ріст і розвиток;

- органи травлення, дихання, кровообігу, виділення;

- типи кровоносної системи;

- види скелета;

-  типи симетрії тіла;

- пристосування тварин для захисту та нападу;

- органи чуття;

- форми розмноження;

- статеві клітини:

- типи розвитку;

описує:

- способи  живлення, травлення, дихання, виділення, прояву подразливості у тварин;

характеризує:

- різноманітність травної системи  тварин;

- транспорт речовин у тварин різних груп;

- радіальну та двобічну симетрії тіла;

- способи пересування тварин;

- різноманітність покривів тіла тварин;

- особливості нервової системи та органів чуття у різних груп тварин;

- форми розмноження, запліднення тварин;

- прямий та непрямий розвиток;

пояснює:

- значення живлення, дихання, транспорту речовин, виділення, розмноження, покривів тіла, нервової системи та органів чуття для організму;

уміє визначати (за зображеннями, описом):

- тип симетрії тіла тварин;

- тип кровоносної системи;

- тип і стадію розвитку тварин;

- системи органів;

- спільні ознаки та відмінності в будові систем органів та окремих органів;

порівнює і зіставляє:

- органи і системи органів у різних груп тварин;

- прояви життєдіяльності у різних груп тварин;

пояснює відповідними прикладами:

- взаємозв’язок  життєдіяльності і будови організму  тварин;

робить висновок:

- ускладнення будови організму тварин пов’язане  з ускладненням функцій.

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Поведінка тварин (10 год+1)

 

 

 

 

 

 

55.

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка.

Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

 

§47

 

56.

Структура поведінкового акту. Поведінка тварин та її причини.

Практичні роботи №8.   Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

 

§48

 

57.

Інстинкти тварин.

 

 

 

§49

 

 

 

58.

Научіння тварин.

Міні-проект:

Як вчаться пташенята.

 

 

 

§50

 

59.

Розумова діяльність тварин.

Представлення міні-проектів

Міні-проект:

Як тварини користуються знаряддями праці.

 

 

§51

 

60.

Поведінка тварин й індивідуальний розвиток.

Міні-проект:

Як спілкуються тварини.

 

 

§52

 

61.

Поведінка тварин і розмноження.

Міні-проект:

Чому мігрують тварини.

 

 

§53

 

62.

Суспільна поведінка тварин.

Захист міні-проектів

Міні-проект:

Угруповання тварин.

 

 

 

§54

 

63.

Територіальна поведінка тварин.

 

 

 

 

§55

 

64.

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

 

§56

 

65.

Узагальнення теми «Поведінка тварин»

 

 

 

Повт. тему

 

Учень/учениця:

називає:

- методи вивчення поведінки тварин;

- форми поведінки тварин;                

- типи поведінкових реакцій тварин;

- стратегії поведінки тварин;

наводить приклади:

- проявів поведінки у тварин;

- способів орієнтування тварин, використання ехолокації;

характеризує:  

- біологічне значення інстинкту та научіння;

- роль стимулу в поведінкових реакціях;

- вроджене і набуте в індивідуальному розвитку поведінки;

пояснює:

- зміни поведінки тварин з часом;

- циклічні зміни поведінки;

- роль минулого досвіду і научання у поведінці;

- ритуалізацію поведінки;

- принципи соціальної  поведінки;

- групову поведінку;

- принципи територіальної поведінки;

спостерігає та описує:

- прояви подразливості у різних груп тварин;

- поведінку тварин;

розпізнає:

направленість поведінкових актів;

робить висновок про

пристосувальне значення поведінки тварин.

 

 

 

 

 

Тема 4. Організми і середовище існування (6год-1)

 

 

 

 

 

66.

Організми і середовище існування.  Екскурсія

Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

 

 

§57

 

67.

Організми і чинники неживої природи.

Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

 

 

§58

 

68.

 

Організми і чинники живої природи.

 

 

 

§59

 

69.

Організми й екосистеми. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

 

 

 

§60, 61

 

70.

Природоохоронні території.

Червона книга України.

Міні-проект:заповідні території

 

 

§62

 

Учень/учениця:
називає:

- чинники середовища існування;

- причини зменшення чисельності популяції;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на організми;

описує:

- передачу енергії в екосистемі;

- роль організмів у кругообігу речовин (на прикладі кисню, вуглекислого газу, води) у природі і повернення хімічних елементів у середовище;
характеризує:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;

визначає:

організми як продуценти, консументи, редуценти;

висловлює судження

щодо етичного ставлення до природи та охорони природи.

називає:

- ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій);

розпізнає:

- представників основних груп організмів на малюнках, фотографіях та за описом;

 робить висновок:

- про єдність живої природи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Біологія тварин | Переглядів: 261 | Додав: ksenia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar