Головна » 2016 » Березень » 5 » Матеріали для перевірки знань учнів з біології людини
18:34
Матеріали для перевірки знань учнів з біології людини

Розробки уроків до теми «Формування поведінки й психіки людини» (9 кл.)Тема: Формування поведінки і психіки людини
Роль ретикулярної формації  та рівні сприйняття інформації.

Тести

1. Укажіть наукову галузь знань, яка досліджує, як під впливом навчання і виховання формується особистість людини:
       а) фізіологія вищої нервової діяльності людини;
       б) психологія;
       в) психофізіологія.


2. Виберіть складову головного мозку, в якій зосереджені життєво важливі нервові центри дихання та контролю серцево-судинної системи:
       а) кінцевий мозок;
       б) проміжний мозок;
       в) довгастий мозок;
       г) середній мозок.

   3. Назвіть складову головного мозку, в якій розташовані нервові центри, пов'язані з рухом очних яблук:
       а) довгастий мозок;
       б) міст;
       в) середній мозок;
       г) проміжний мозок.

   4. Виберіть функції, за виконання яких відповідає мозочок:
       а) координація рухів;
       б) рух очних яблук;
       в) підтримання тонуса м'язів;
       г) регулювання рівноваги тіла.

   5. Назвіть відділи головного мозку та вкажіть на особливості його будови.

 

   6. Укажіть складові нейронів, з яких складається сіра речовина головного мозку:
       а) тіла нейронів;
       б) дендрити;
       в) аксони.

  
7. Укажіть, з чого утворене мозолисте тіло, яке з'єднує дві півкулі головного мозку:
       а) тіл нейронів;
       б) нервових волокон.

  
8. Укажіть частку, в якій розташований слуховий центр:
       а) лобова;
       б) потилична;
       в) скронева;
       г) тім'яна.

  
9. Укажіть, з чого складається кора великих півкуль. Яке її значення?

  
10. Яке значення мають звивини та борозни великих півкуль? На які частки борозни поділяють кору?


 Структура інстинктивної поведінки, її модифікації.

Дати відповідь на запитання:
- Як влаштована ретикулярна формація?
- Як впливає ретикулярна формація на сприйняття інформації?
- Якими шляхами нервові імпульси від органів чуття надходять у кору?
- У яких випадках ретикулярна формація активізує мозок?
- У чому полягають особливості нейронів ретикулярної формації?
- Чи може кора впливати на ретикулярну формацію?
- Що відбувається в організмі людини при порушенні роботи ретикулярної формації?

 

Тема: Набута поведінка 

Дати відповідь на запитання:
1. Яку будову має ЦНС? Назвати основні відділи головного мозку і їх нервові центри.
2. У чому полягає рефлекторний принцип регуляції функцій?
3. Як побудована структура інстинктивної поведінки?


Динамічний стереотип. Навички та звички

Бесіда:
-Умовні рефлекси та механізм їх утворення;
-Чим безумовні рефлекси та умовні відрізняються між собою?

-Як ормується динамічний стереотип та чому його називають руховим?
- Що лежить в основі вироблення навичок?
- Чим навички відрізняються від звички?
- Які навички можете назвати у себе?
 

Біоритми
 

Бесіда:

1.Що таке біоритми?

2.Які види біоритмів розрізняють?

3.Чим зумовлені зовнішні біоритми?

4. Наведіть приклади внутрішніх біоритмів.

5.Які добові біоритми вам відомі?

6.Наведіть приклади місячних і річних біоритмів людини.

 

Пам’ять. Види пам’яті.

Експрес-тести:
1. Чим відрізняється ВНД людини від ВНД тварин?
а) у людини є мова, абстрактне мислення;
б) у тварин основою ВНД є перша сигнальна система, а у людини – друга;
в) у тварин перша сигнальна система, а у людини – перша і друга.

 

2. Кому властиві абстрактне мислення і оперування поняттями? а) людині; б) тваринам; в) людині та тваринам; г) людиноподібним мавпам.
 

3. Наявність якої сигнальної системи визначає подібність ВНД людини і тварин? а) першої; б) другої; в) першої і другої.
 

4. Які рефлекси складають ВНД людини та тварин?
а) умовні; б) безумовні; в) умовні і безумовні.

 

5. Кому властиве конкретне образне мислення?
а) людині; б) тваринам; в) тваринам і людині; г) людиноподібним мавпам.


 

Спробувати пояснити наступне:
“... пролунав постріл, і юнак впав на землю, обливаючись кров’ю. Куля пробила череп і пройшла в мозок. Здавалося, все скінчилося.
Проте через десять днів після операції, юнак видужав. Він був фізично здоровим, але назавжди втратив здатність розуміти мову.

Юнак все чув, але зовсім не розумів того, що йому кажуть”. Що трапилось із юнаком?
 


Тестова перевірка знань про пам’ять.

 Виберіть правильне твердження:
       1) пам'ять допомагає людині оволодівати знаннями, що накопичило людство;

      2) пам'ять існує на дії, що і як потрібно робити:
           а) перше твердження правильне;
           б) друге твердження правильне;
           в) обидва твердження правильні;
           г) обидва твердження неправильні.

   2. Вкажіть правильну послідовність формування пам'яті:
       а) нервові імпульси;
       б) подразники (слово, звук);
       в) специфічні нервові процеси у великому мозку;
       г) збудження нервових центрів.

 

3. Виберіть вид пам'яті, яка забезпечує запам'ятовування, зберігання та відтворення рухів:
       а) моторна;
       б) емоційна;
       в) образна;
       г) змістова.

  4. Виберіть вид пам'яті, яка забезпечує запам'ятовування, зберігання та відтворення почуттів:
       а) моторна;
       б) емоційна;
       в) образна;
       г) змістова.

  

5. Виберіть вид пам'яті, яка була властива австрійському композиторові Вольфгангу Амадею Моцарту та яка давала змогу йому легко запам'ятовувати, зберігати та відтворювати музику:
       а) моторна;
       б) емоційна;
       в) образна;
       г) змістова.

  
6. Виберіть вид пам'яті, яка забезпечує запам'ятовування, зберігання та відтворення прочитаного:
       а) моторна;
       б) емоційна;
       в) образна;
       г) змістова.


7. Сконструюйте відповідь у вигляді пам'ятки «Як розвивати пам'ять».

8. Схарактеризуйте види запам'ятовування.

 

Тема: Мислення й свідомість

Мислення й кора великих півкуль головного мозку.

Повторення вивченого раніше:
- До якого відділу мозку відносять кору великих півкуль;
- На які зони поділяють кору великих півкуль;
- Яку будову має кора великих півкуль;
- Які функції виконує кора великих півкуль.

 

Функціональна асиметрія мозку
Повторення знань про мислення, його види і етапи здійснення:
- Які можливості дає людині мислення?
- Які види мислення виділяють?
- Яку роль відіграють поняття в процесі мислення?
- Які операції використовує людина в процесі розумової діяльності?

 

Розробки уроків до теми «Мислення й свідомість» (для 9 кл.).Мова. Фізіологічні основи мови
 

Повторити знання учнів про головний мозок людини та асиметрію двох півкуль:
- які відділи мозку у людини розвинуті найбільше7
- чому істот без кори не можна нічому навчити?
- яка діяльність є основою роботи мозку?
- що являється компонентами ВНД?
- на виконанні яких функцій спеціалізується права півкуля, а на яких ліва?
- чи існує взаємозв’язок у роботі обох півкуль?
- які властивості ВНД вищих ссавців вплинули на розвиток ВНД людини?

 

Індивідуальні особливості поведінки людини.

Тестова перевірка

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

   1. Вкажіть сигнал, який людина визначає за смисловим значенням:
       а) звук;
       б) світло;
       в) слово;
       г) температура.

   2. Позначте розумову операцію, яка є результатом виявлення відмінних ознак:
       а) аналіз;
       б) синтез;
       в) порівняння;
       г) узагальнення.

   3. Виберіть визначення розумової операції «узагальнення»:
       а) розчленування складного об'єкта на складові;
       б) об'єднання частин до цілого;
       в) зіставлення об'єктів, їх ознак один з одним і виявлення спільного або відмінного
     між ними;
       г) поєднання об'єктів за їхніми спільними та істотними ознаками.

 

4. Позначте півкулю головного мозку людини, в якій розташований центр керування письмом:
       а) ліва;
       б) права;
       в) обидві півкулі.

  
5. Позначте півкулю головного мозку людини, в якій розташований центр проекції правої руки:
       а) ліва;
       б) права;
       в) обидві півкулі.

  
6. Позначте півкулю головного мозку людини, в якій міститься центр нюху:
       а) ліва;
       б) права;
       в) обидві півкулі.

  
7. Позначте півкулю головного мозку, в якій міститься центр, який в людини визначає музикальність:
       а) ліва;
       б) права;
       в) обидві півкулі.

  
8. Поясніть, у чому полягає функціональна спеціалізація півкуль кінцевого мозку. Обґрунтуйте, чому в одних людей краще розвинене логічне мислення, в інших -конкретно-образне.

 9. Що таке сигнальні системи? Порівняйте дві сигнальні системи та виявіть відмінність між ними.

 

Свідомість
 

Повторення знань про темперамент та його види. Характеристика власних темпераментів.

 1. Що таке темперамент?

 2. Чим характеризується тип вищої нервової діяльності?

 3. За якими ознаками відрізняютьсятипи ВНД?

 4. Чи можна змінити тип ВНД?

 5. Охарактеризуйте свій тип темпераменту.
   

  Вправа «Вірю-не вірю»

  Поставити «+» біля вірного твердження
  1. Сильний урівноважений рухливий тип нервової системи має сангвінік.
  2. У задніх відділах нижньої лобової звивини знаходиться центр Брока.
  3. Уперше типи темпераменту виділив І.Павлов.
  4. Характер людини неможливо змінити.
  5. Свідомість не слід ототожнювати з усією психікою.
  6. Забезпечення процесу мислення є однією з функцій кори мозку
  .
  7. Несвідоме – це особливий рівень психічної діяльності.
  8. Свідомість допомагає людині осмислити об’єктивний світ.
  9. Слово теж є подразником.

   

  Яка діяльність: свідома чи неусвідомлена проявляється у наведених прикладах:
  - у хворого білою гарячкою реальна дійсність замінюється галюцинаціями;
  - учень швидко і вірно множить великі числа, але таблиці множення не знає;
  - учень, роздратований однокласниками, порвав зошит;
  - вийшовши з дому думаю, чи вимкнув газ, праску, воду, а повернувшись виявилось, що все вимкнено;
  - чим можна пояснити “раптові” відкриття вчених?


  Особистість
   

  Довести за допомогою тесту, що індивідуальні властивості емоційного життя – неповторна емоційна мелодія, яка звучить у кожному із нас: спробуйте поєднати в групи по два такі слова: поцілунок, тарган, соловей, кашель.


  Виконати анкету: прочитати перелік приємних переживань і записати перший номер того з них, що ви найбільше любите відчувати, а далі в напрямі зменшення переваги:
  1. Почуття надзвичайно таємничого, невідомого.
  2. Радісне хвилювання від придбання нових речей.
  3. Піднесеність від почуття успіху, добрих результатів.
  4. Задоволення, гордість від того, що тобою захоплюються.
  5. Безтурботність, добре фізичне самопочуття, насолода від смачної їжі, відпочинку.
  6. Почуття задоволення, якщо зроблене щось добре для близьких людей.
  7. Зацікавленість, насолода від пізнання нового.
  8. Почуття ризику, гострі відчуття в хвилину небезпеки.
  9. Добрий настрій, симпатія в спілкуванні з людьми, яких поважаєш коли бачиш дружбу і взаєморозуміння.
  10. Своєрідне солодке почуття, коли сприймаєш природу, музику, вірші, інші твори мистецтва.


   

  Обговорити дані запитання.
  1. Кого можна назвати особистістю?
  2. Чи може особистість сформуватися поза межами суспільства?
  3. Які компоненти входять до структури особистості?

   

Категорія: Біологія людини | Переглядів: 38 | Додав: ksenia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar