Головна » 2016 » Березень » 5 » Матеріали для перевірки знань учнів з біології людини
18:03
Матеріали для перевірки знань учнів з біології людини

Розробки уроків до теми “Кров і лімфа” для 9 кл.Тема: Кров і лімфа

 

Внутрішнє середовище організму людини

 

А.Біологічний диктант.
1.Внутрішнє середовище організму утворюють кров,лімфа і суглобова рідина.

2.Склад та властивості внутрішнього середовища постійні.

3.Поняття гомеостазу вперше ввів Павлов.

4.Основна роль у підтриманні гомеостазу належить крові.

5.Кров перерозподіляє тепло між органами.

6.Обєм крові у дорослої людини становить 6-7 л.

7.До складу крові входять формені та неформені елементи.

8.Транспортна функція крові полягає в перенесенні їжі до всіх органів.

9.Видільна функція полягає в перенесенні кінцевих продуктів обміну речовин від усіх тканин до органів виділення.

10.Прозора рідина, що рухається по судинах кровоносної системи називається лімфа.

11.Мїжклітинна рідина омиває всі клітини організму.

 

Б. Бесіда:

1. Вкажіть функції, які виконує тканинна рідина.

2.Як взаємопов’язані рідини організму?

3.Який внесок у вивчення крові зробили Клод Бернар та Волтер Кенон?

 

Склад  крові

1. Вкажіть функції, які виконує тканинна рідина:

 а) здійснює безпосередній контакт з усіма клітинами тіла;
 б) забезпечує обмін речовин між клітинами, кров'ю і лімфою;
 в) забезпечує обмін речовин лише між клітинами і кров'ю;
г) забезпечує обмін речовин лише між лімфою і клітинами.

 

2. Виберіть клітини крові:
а) еритроцити;
б) лейкоцити;

в) тромбоцити;

 г) хондроцити.
 

3. Позначте функцію крові, завдяки якій вона переносить кисень до тканин, а вуглекислий газ - від тканин до органів дихання:

 а) дихальна;
 б) регуляторна;
 в) захисна;
 г) живильна.

 

4. Виберіть характеристики лейкоцитів:
а) безбарвні клітини;

б) мають ядро;
в) форма непостійна;
г) не мають ядра.

 

5. Виберіть характеристики зрілих еритроцитів:
а) форма двоввігнутого диска, мають ядро;
б) форма двоввігнутого диска, не мають ядра;
в) не мають постійної форми і ядра;
г) мають ядро, але не мають постійної форми.


6. Вкажіть речовину, яку містять еритроцити:

 а) гемоглобін;
 б) міоглобін;
 в) кисень;
 г) вуглекислий газ.


 

7. Вкажіть захворювання, до якого призводить зменшення гемоглобіну в крові:
а) недокрів'я;
б) гемофілія;

в) лейкоцитоз;
г) лейкопенія.

 

 

Формені елементи крові

Цифровий диктант

Еритроцити

Лейкоцити

Тромбоцити

 

1.Білі кров’яні тільця.

2.Червоні кров’яні тільця.

3.Живуть 100-120 днів.

4.Живуть 6-10 годин.

5.Беруть участь у зсіданні крові.

6.Утворюються в лімфатичних вузлах та селезінці.

7.Найдрібніші формені елементи крові.

8. Здатні утворювати оксигемоглобін.

9.Їх плазматична мембрана є нестійкою до механічних впливів.

10.Зменшення їх кількості викликає анемію.
11.Основна функція- транспортування кисню і вуглекислого газу.

12.Вони розпізнають і знешкоджують генетично-чужорідні організми й речовини, що потрапляють в організм.

Групи крові.  Переливання крові

Бесіда.

-Для чого переливають кров?

-Чому важливо знати свлю групу крові?

-Який внесок у науку зробив Карл Ландштайнер?

-Що таке аглютиніни і аглютиногени?

-Чому відбувається  аглютинація?

-Скільки груп крові є?

-Що таке система резус?

-Як був відкритий резус-фактор?

 

 

 

Захисні функції крові. Імунітет                                                                    

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)
 

   1. Виберіть характеристики лейкоцитів:
 
  а) безбарвні клітини;
 
  б) мають ядро;
   в) форма непостійна;
   г) не мають ядра.

  
 2. Позначте основну функцію, яку виконують лейкоцити:
    а) транспортна;
    б) регуляторна;
    в) захисна;
    г) секреторна.

  
3. Позначте складові  клітинного імунітету:
   а) Т-лімфоцити;
   б) антитіла;
   в) фагоцити;
   г) інтерферон.

  
4. Позначте складові  гуморального імунітету:
   а) Т-лімфоцити;
   б) антитіла;
   в) фагоцити;
   г) інтерферон.

  

   5.Укажіть вченого, що відкрив явище клітинного імунітету:

   а)П.Ерліх;

   б)І.Павлов;

   в)І. Мечніков;

   г)М.Мальпігі.
 

6. Сконструюйте відповідь у вигляді порівняльної таблиці «Антитіла і антигени».
 7. Що таке вакцинація та яке її значення для здоров'я людини?

   

8.Заповнити  таблицю «Особливості  клітинного і гуморального імунітету».

№п/п

  Форма імунної     

     відповіді

          Структури, що забезпечують імунні реакції

    Значення

 

 

 

 

 

 

 

 


Вправа «Закінчити речення»

 

1.Кров, лімфа і міжклітинна речовина утворюють…

2.Непрозора, солонувата на смак рідина червоного кольору, що циркулює по замкненій системі це……..

3.Кров виконує такі функції……

4.Кров складається із……..

5.До формених елементів крові належать……...

6.Дихальний пігмент називається…...

7.Патаолгічний стан, що характеризується зменшенням еритроцитів та гемоглобіну  називається……..

8.Людина, якій переливають кров це……...

9.Клітини крові, що здатні захоплювати чужорідні тіла це…..

10.Вчені, які займались вивченням імунітету……..

11.Кількісні показники роботи імунної системи та її функціональної активності називаються……..

12.Захисна реакція організму, спрямована на збереження об’єму циркулюючих рідин організму називається……..

 

Розробки уроків до теми “Кровообіг та лімфообіг” для 9 класу 

Тема: Кровообіг і лімфообіг

 

 Органи кровообігу

 

Повторення знань про органи кровообігу людини.

-Що  таке кровообіг?

-Які органи кровообігу знаєте?

-Які вчені досліджували кровообіг?

-Як називаються судини кровообігу?

 

 

Серце. Будова серця

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)
 

1. Вкажіть тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72 уд./хв:

 а) 0,1 с;
 б) 0,3 с;
 в) 0,4 с;
 г) 0,8 с.

2. Позначте тривалість систоли:         
а) 0,1 с;

б) 0,3 с;
в) 0,4 с;
г) 0,8 с.

3. Позначте тривалість діастоли:
а) 0,1 с;
б) 0,3 с;
в) 0,4 с;
г) 0,8 с.

4. Укажіть м'язову оболонку серця:
а) ендокард;
б) міокард;
в) епікард;
г) перикард.

5. Позначте складові серця:
а) одне передсердя і один шлуночок;

б) два передсердя, два шлуночки;
в) два передсердя і один шлуночок.

6. Виберіть клапани, які розташовані між передсердями і шлуночками:
а) півмісяцеві;
б) двостулковий;

в) тристулковий.
7
. Вкажіть кровоносні судини, які постачають серце киснем і поживними речовинами:
а) аорта;
б) легеневі артерії;
в) коронарні артерії;
г) верхня порожниста вена.

 

8. Поясніть, чому необхідно підтримувати постійний рух крові. Складіть схему кровоносної системи.

9. Дайте визначення, що таке серцевий цикл. Поясніть, як змінюється тривалість серцевого циклу залежно від зміни частоти серцевих скорочень.

 

Рух крові по судинах

Відповідь на питання:
1. Які типи судин існують в організмі людини?
2. Чим забезпечується рух крові в різних типах судин?
3. У чому особливості надання першої допомоги при різних видах кровотеч?

 

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

 

1. Виберіть з переліку хвороби серця:
а) дистонія;

б) інфаркт міокарда;
в) інсульт;
г) тромбофлебіт.

2. Виберіть серцево-судинне захворювання, якому властиве порушення серцевого ритму:
а) інфаркт міокарда;

б) аритмія;
в) інсульт;
г) атеросклероз.
3. Сконструюйте відповідь у вигляді пам'ятки «Як уникнути розвитку серцево-судинних захворювань».


 

 

Розробки уроків до теми “Кровообіг та лімфообіг” для 9 класу

Контрольна робота  з теми « Кров. Кровообіг»

 

Варіант 1

1.  Передсердь у серці:

     а) 1      б) 2

     в)3       г) 4  

  2. Найвищий тиск:

      а) у венах     б) в артеріях

      в) в капілярах

3. Кисень переноситься:

      а) еритроцитами     б)лейкоцитами

       в) тромбоцитами

4. Напишіть «так», якщо згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо ви з ним не згодні.

Твердження

«Так» або «ні»

Людині з 1 групою крові можна переливати кров тільки 1 групи

 

У ліве передсердя впадає легенева артерія

 

З правого шлуночка кров надходить прямо до лівого шлуночка

 

 

 5.Назвіть найбільш поширені захворювання кровоносної системи людини та причини їх виникнення.

6.У Вас на очах травмовано людину. Діагноз: венозна кровотеча з правої гомілки, капілярна кровотеча лівої кисті. Які ваші дії?

 

Варіант  2

1.  Шлуночків у серці:

      а) 1    б) 2       в) 3        г)4

2. Найнижчий тиск:

     а) у венах      б) в артеріях

     в) в капілярах

3. Фагоцитоз здійснюють:

      а) еритроцити   б)лейкоцити

      в) тромбоцити

4. Напишіть «так», якщо згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо ви з ним не згодні

Твердження

«Так» або «ні»

Людині з 4 групою крові в крайньому випадку можна переливати кров 2 групи

 

У праве передсердя впадає легенева вена

 

З правого передсердя кров надходить прямо до правого шлуночка

 

 

5.   Назвіть типи імунітету та механізми їх утворення.

6.   У Вас на очах травмовано людину. Діагноз: артеріальна кровотеча з правого передпліччя, капілярна кровотеча лівої гомілки. Які ваші дії?

 

Варіант 3

1.  Камер у серці:

     а) 1      б) 2

     в)3       г) 4  

 2. Найвищий тиск:

      а) у венах     б) в артеріях

      в) в капілярах

3. Кисень переноситься:

      а) еритроцитами     б)лейкоцитами

      в) тромбоцитами

4. Напишіть «так», якщо згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо ви з ним не згодні

Твердження

«Так» або «ні»

Людині з 1 групою крові можна переливати кров тільки 2 групи

 

У ліве передсердя впадає сонна артерія

 

З правого шлуночка кров надходить прямо до лівого передсердя

 

 

5.Назвіть найбільш поширені захворювання серця людини та причини їх виникнення.

6.У Вас на очах травмовано людину. Діагноз: артеріальна кровотеча з правої гомілки, капілярна кровотеча лівої кисті. Які ваші дії?

 

Варіант  4

1.  Камер у лівій половині  серця:

      а) 1    б) 2       в) 3        г)4

2. Найнижчий тиск:

     а) у венах      б) в артеріях

     в) в капілярах

3. Фагоцитоз здійснюють:

      а) еритроцити   б)лейкоцити

      в) тромбоцити

4. Напишіть «так», якщо згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо ви з ним не згодні

Твердження

«Так» або «ні»

Людині з 2 групою крові в більшості випадків можна переливати кров 2 групи

 

У ліве передсердя впадає легенева вена

 

З правого передсердя кров надходить прямо до лівого шлуночка

 

 

5.   Назвіть типи набутого імунітету та механізми їх утворення.

6.   У Вас на очах травмовано людину. Діагноз: венозна кровотеча з правого передпліччя, капілярна кровотеча лівої гомілки. Які ваші дії?

 

 

Категорія: Біологія людини | Переглядів: 46 | Додав: ksenia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar