Головна » 2016 » Вересень » 7 » Календарне планування з біології людини 8 клас
18:16
Календарне планування з біології людини 8 клас

Біологія 8 клас

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год.рез.)

Складено згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Біологія,   8 клас зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585

№п/п

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Лабор.дослідження

Міні-проекти

Дом.

завд.

 

Вступ (4 год)

 

 

 

 

 

1

Організм людини як біологічна система. Фізіологічні системи.

 

 

 

§ 1

2

Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи.

Демонстрування

муляжів органів людини.

Лабораторне дослідження

Ознайомлення з препаратами  тканин людини

 

 

§2

3

Регуляторні системи організму людини.

 

 

 

§3

4

Біосоціальна природа людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

 

 

§4, опрацювати «Самоконтроль знань»

Учень/учениця:

називає: - тканини, органи та фізіологічні системи організму людини;

- основні механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму;

- відмінності між нервовою і гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму;

наводить приклад:

- різних типів клітин;
розпізнає:

- органи та системи органів людини;

- типи тканин;

описує:

- як здійснюються рефлекси;

характеризує:

- клітинну будову організму людини;
- типи тканин;

- регуляцію фізіологічних функцій організму;

порівнює та  зіставляє

органи і системи органів в організмі людини й інших організмах;

дотримується правил:

роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

 висловлює судження:
- про організм людини як біологічну систему

- щодо  значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

 

Тема 1.  Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини  (3 год)

 

 

 

 

5

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого.

Дослідницький практикум Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

 

 

§ 5

6

Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів.

 

 

 

§6

7

 Харчові добавки та їх значення.

Харчові та енергетичні потреби людини.

Навчальний проект

Збалансоване харчування

 

 

§7 опрацювати «Самоконтроль знань»

 

Учень/учениця:
називає:
- компоненти їжі;

наводить приклади:

- вітамінів;

- характеризує:

- склад харчових продуктів;
- їжу як джерело енергії;

- обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини;

- харчові та енергетичні потреби людини;

- значення харчових добавок;

пояснює:
- функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води і мінеральних речовин;

застосовує знання для:
- обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування;

- аналізу харчового раціону;

 - складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат  організму;

висловлює судження

щодо значення збалансованого харчування.

 

Тема 2. Обмін речовин та травлення (5 год)

 

 

 

 

8

Харчування та обмін речовин.  

Огляд будови травної системи.

Дослідницький практикум

Дія ферментів слини на крохмаль.

 

 

§ 8

9

Процес травлення. Травлення в ротовій порожнині.

Демонстрування 

моделей зубів;

муляжів органів травлення;  дослідів, що виявляють дію шлункового соку на білки.
Лабораторні дослідження

Будова зуба (за муляжами, моделями)

 

 

§ 9

10

Травлення в шлунку.

 

 

 

§ 10

11

Травлення в кишечнику.

 

 

 

§ 11

12

 

 

Регуляція травлення

Харчові розлади та їх запобігання.

 

 

 

 

 

§ 12 опрацювати«Самоконтроль знань»

Учень/учениця:

називає:
- органи травної системи;
- травні залози;

характеризує:
- обмін речовин;

- функції органів травлення;

- будову і функції зубів;

- процеси ковтання, травлення, всмоктування;

- нервово-гуморальну регуляцію роботи  системи травлення;
пояснює:

- роль травних ферментів;
- роль печінки і підшлункової залози в травленні;

- значення зубів у травленні;
- значення мікрофлори кишечнику;

- негативний вплив на травлення алкогольних напоїв та тютюнокуріння;
спостерігає та описує:
- дію ферментів слини на крохмаль, шлункового соку на білки;

розпізнає:
- органи травлення;

застосовує знання для:

- профілактики захворювань зубів,  захворювань органів травлення, харчових отруєнь;

дотримується правил:

виконання рисунків біологічних об’єктів;
висловлює судження:

- щодо значення знань про функції та будову травної системи для збереження здоров’я.

 

 

Тема 3. Дихання (4год)

 

 

 

 

 

13

 Значення дихання.   

Демонстрування

досліду з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається;

 

 

§ 13

14

Система органів дихання.

 

 

 

§14

15

Газообмін у легенях і тканинах.

Дихальні рухи.

 

Демонстрування

спірометра;

вимірювання життєвої ємності легень  муляжів  легень, моделі гортані;

моделі, що пояснює вдих і видих

 

 

 

§15

16

Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

 

 

§16 опрацювати«Самоконтроль знань»

Учень/учениця:
називає:

- етапи дихання;
- органи дихання;
характеризує:

- будову і функції органів дихання;

 процес утворення голосу та звуків мови;
- процеси  газообміну у легенях та тканинах;

- процеси вдиху та видиху;

- життєву ємність легень;
- нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів;

пояснює:

- значення дихання;
- взаємозв’язок будови і функцій органів дихання;
- вплив оточуючого середовища на дихальну систему;

- негативний вплив куріння на органи дихання;
порівнює та обґрунтовує:
- різницю складу повітря, що вдихається і видихається;

- газообмін у легенях і тканинах;

розпізнає:
- органи дихання;
застосовує знання для:
- профілактики захворювань органів дихання;
висловлює судження:

- щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я.

 

 

 

 

 

Тема 4. Транспорт  речовин (7год)

 

 

 

 

 

17

Внутрішнє середовище організму.

 

 

 

§ 17

18

Кров, її склад та функції. Лімфа.

 

  Практична робота

1.Мікроскопічна будова крові людини.

 

 

§ 18

19

Зсідання крові. Формені елементи крові.

 

 

 

§ 19

20

Групи крові та переливання крові.

 

 

 

 

§ 20

21

Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця.

 

Демонстрування

муляжів серця, кровоносних судин;

вимірювання   артеріального тиску.

 

 

 

§ 21

22

Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. 

 

 

Лабораторні дослідження:

Вимірювання частоти серцевих скорочень

 

 

 

§ 22

23

Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

Дослідницький практикум

Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня
Проект. Внесок українських вчених у вивчення серцево-судинної системи

 

 

§ 23 опрацювати «Самоконтроль знань»

Учень/учениця:
називає:
- склад і функції крові, лімфи;

- кровоносні судини;

- фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;

описує:

- внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у вивченні кровоносної системи;  

характеризує:
- плазму крові;

- будову і функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів;
- зсідання крові як захисну реакцію організму;
- групи крові: система АВО, резус-фактор;
- особливості будови та властивості серцевого м’яза;

- будову і роботу серця;
- серцевий цикл;
- автоматію роботи серця;
- будову кровоносних судин;
- велике і мале кола кровообігу;
- рух крові по судинах;
- артеріальний тиск крові;

пояснює:

- взаємозв’язок будови і функцій еритроцитів, кровоносних судин, серця;
- причини порушення артеріального тиску;

- значення лімфи, тканинної рідини;

- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;

порівнює:

будову артерій,вен і капілярів;

розпізнає на малюнках і фотографіях:
- клітини крові;

- органи кровообігу;

- елементи будови серця;

обґрунтовує:

- правила  надання першої допомоги при кровотечах;
спостерігає та описує:
- мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:
- для профілактики серцево-судинних хвороб;
уміє:

вимірювати  пульс;

дотримується правил:

роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

виконання рисунків біологічних об’єктів;

висловлює судження

 щодо значення знань про функції та будову кровоносної системи для збереження здоров’я.

 

 

Тема 5. Виділення. Терморегуляція (4 год)

 

 

 

 

24

Виділення- важливий етап обміну речовин. Будова і функції сечовидільної системи.

 

 Демонстрування

моделей будови  нирки.

 

 

 

§ 24

25

Захворювання нирок та їх профілактика.

 

 

 

 

 

 

§ 25

26

Значення і будова шкіри.

 

Демонстрування

моделей будови шкіри.

Лабораторна робота 2.Вивчення будови шкіри у зв’язку з її функціями 

 

 

 

§ 26

27

Терморегуляція.

Проект

Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та відповідних правил догляду за шкірою 

 

 

§ 27

 

Учень/учениця:
 

називає:

- органи виділення;

- органи та функції сечовидільної системи;
розпізнає:
- складові шкіри;

- органи сечовидільної системи;
характеризує:

- будову і функції нирок;
- регуляцію сечовиділення

- роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну;

- чинники, що впливають на функції нирок ;
негативний вплив алкогольних напоїв на функції нирок;

-  будову і функції шкіри;

- роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності;

- роль крові у виведенні кінцевих продуктів обміну речовин;

- роль шкіри в регуляції температури тіла:
- рефлекторний характер терморегуляції;

пояснює:

- біологічне значення виділення продуктів обміну речовин;

- причини теплового і сонячного удару;

встановлю взаємозв’язок

між будовою і функціями шкіри

застосовує знання для профілактики:

- захворювань сечовидільної системи.
- захворювань шкіри;

- теплового і сонячного удару та  надання першої допомоги;

 висловлює судження про

значення шкіри у пристосуванні організму до умов навколишнього середовища.


 

 

Тема 6.   Опора та рух (6 год)

 

 

 

 

28

Значення   опорно-рухової системи, її будова та функції.

 

 Демонстрування

скелета людини та ссавців;     скелета кінцівок людини; кісток, різних з формою, хребців;

декальцинованої та випаленої кісток.

Лабораторне дослідження

Вивчення мікроскопічної будови кісткової та хрящової тканин.

 

 

§ 28

29

Кістки. З’єднання кісток.

 

 

 

§ 29

30

Скелет людини.

 

 

 

§ 30

31

Функції і будова скелетних м’язів. Основні групи скелетних м’язів.

 

Лабораторні дослідження

Вивчення мікроскопічної будови м’язової тканини.

 

 

§ 31

32

Робота м’язів.   Втома м’язів. Регуляція діяльності м’язів.

 

Дослідження розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні. Дослідження впливу ритму і навантаження на розвиток втоми.

 

 

§ 32

33

Розвиток опорно-рухової системи людини

 

Проект (за вибором)

Гіподинамія – ворог сучасної людини. Рухова активність - основа фізичного здоров’я

 

 

 

§ 33

опрацювати «Самоконтроль знань»

34

Контрольна робота

 

 

 

Повт.матеріал

Учень/учениця:

називає:

- частини опорно-рухової системи;

- відділи скелета;

- види кісток;
- типи з’єднання кісток;

- особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням;
- основні групи скелетних м’язів;
розпізнає (на малюнках, муляжах, власному організмі):
- види кісток, частини скелета, типи з’єднання кісток, групи скелетних м’язів;

- описує:

- будову: відділів скелета, кісток, скелетних м’язів;
характеризує:
- функції опорно-рухової системи;
- тканини: кісткову, хрящову, посмуговану м’язову;
- ріст та вікові зміни складу кісток;
- процес скорочення м’язів;
- механізми стомлення м’язів;

пояснює:

- значення фізичних вправ для правильного формування скелету ті м’язів;

 • вплив оточуючого середовища і способу життя на утворення і розвиток скелета;

  порівнює:

  - скелет людини і ссавців;
  застосовує знання для:
  - попередження травм і захворювань  опорно-рухової системи;
  - надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи;

  дотримується правил:

  роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

  виконання рисунків біологічних об’єктів;

  висловлює судження про

роль рухової активності для збереження здоров’я.

 

 

Тема 7Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (7 год)

 

 

 

 

35

Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

 

 

§ 34

36

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

 

§ 35

37

Спинний мозок.  Функції та будова.

 

Лабораторне дослідження Вивчення будови спинного мозку людини (за муляжами, моделями,   пластинчастими препаратами).

 

 

§ 36

38

Головний мозок.

 

Лабораторне дослідження Вивчення будови головного мозку людини (за муляжами, моделями,   пластинчастими препаратами).

 

 

§ 37

39

Обробка інформації в центральній нервовій системі.

 

 

 

§ 38

40

Периферична нервова система.

Вегетативна нервова система.Соматична нервова система.

 

 

 

§ 39

41

Захворювання нервової системи. Профілактика захворювань нервової системи.

 

 

 

§40

опрацювати «Самоконтроль знань»

Учень/учениця:

 називає:
- компоненти центральної й периферичної нервової системи;

- відділи головного мозку;

- частини рефлекторної дуги;

- функції спинного мозку;

- функції головного мозку та його відділів;

- функції соматичної нервової системи;
- функції вегетативної нервової системи
(симпатичної та парасимпатичної);
- фактори, які порушують роботу нервової системи;

описує:

- будову нейрона;

- шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі;

- будову головного мозку;
- будову спинного мозку;
характеризує:

- нервову регуляцію рухової активності людини;

- роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини;
- роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини;

застосовує знання для:

- профілактики нервових захворювань;

- дотримання режиму праці й відпочинку;

висловлює судження:

 щодо значення нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами та узгодження  функцій організму зі змінами довкілля.

 

Тема 8Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 год)

 

 

 

 

42

Загальна характеристика сенсорних систем.

 

 

 

§ 41

44

 

Зорова сенсорна система. Око.

Демонстрування

розбірних моделей ока. Лабораторні дослідження

Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

 

 

§ 42

45

Захист зору. Порушення зору.

 

Лабораторне дослідження

Визначення акомодації ока.

 

 

§ 43

46

Слухова сенсорна система. Вухо.

Захист слуху. 

Демонстрування

розбірних моделей  вуха.

Лабораторне дослідження

Вимірювання порогу слухової чутливості.

 

 

§ 44

47

Сенсорні системи смаку, нюху.

 

 

 

§ 45

48

Сенсорні системи рівноваги, руху.

 

 

 

§ 46

49

Сенсорні системи дотику, температури, болю.

Лабораторне дослідження

Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

 

 

§ 47 опрацювати «Самоконтроль знань»

Учень/учениця:

називає:
- основні сенсорні системи;

- частини аналізатора;
характеризує:
- особливості будови і функції зорової, слухової  сенсорних систем;
- сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю;
- процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла;

пояснює:

- роль сенсорних систем у забезпеченні зв’язку організму із зовнішнім середовищем.

встановлює взаємозв’язок:

 між будовою і функціями: ока, вуха;
застосовує знання для:
- дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху;
висловлює судження:

про значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму

 

Тема 9.  Вища нервова діяльність (7 год)

 

 

 

 

50

Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи. Темперамент.

Дослідницький практикум

Визначення особистого типу вищої нервової діяльності.

 

 

§ 48

51

Безумовні рефлекси.Інстинкти.

 

Лабораторне дослідження

Визначення реакції зіниць на світло.  

 

 

§ 49

52

Умовні рефлекси.Набута поведінка.

 

 

 

§ 50

53

Навчання та розумова діяльність.

 

 

 

§ 51

54

Мова. Мислення.

 

 

 

§ 52

55

Свідомість. Пам'ять.

Лабораторне дослідження

Дослідження різних видів пам’яті.

 

 

§ 53

56

Сон. Біоритми.

 

 

 

§ 54 опрацювати «Самоконтроль знань»

Учень/учениця:

називає:

- нервові процеси (збудження, гальмування);

- показники  нервових процесів(сила, рухливість, урівноваженість);

- основні типи вищої нервової діяльності людини;
- види пам’яті;
- види сну;

- причини біоритмів;
наводить приклади:
- інстинктивної та набутої поведінки людини;

- умовних та безумовних рефлексів людини;

 - біоритмів людини;
описує:

-  внесок вітчизняних  науковців у вивчення вищої нервової діяльності;

характеризує:

- фізіологічні основи мовлення;
- особливості  вищої нервової діяльності людини;
- інстинктивну та набуту поведінку людини;
- види навчання, види пам’яті;

- сон як функціональний стан організму;

порівнює:

- умовні й безумовні рефлекси;

- першу і другу сигнальні системи;

пояснює:

- значення другої сигнальної системи;

- роль кори головного мозку в мисленні;
- пристосувальну роль поведінки людини;

- модифікації інстинктивної поведінки людини; - причини індивідуальних особливостей поведінки людини;
- біологічне значення сну;

- значення біоритмів;

застосовує знання для:

- дотримання правил розумової діяльності;

висловлює судження про:

- роль самовиховання у формуванні особистості;
- вплив соціальних факторів на формування особистості;

робить висновок:
- про біосоціальну природу людини.

 

Тема 10.  Регуляція функцій організму (7 год+1год)

 

 

 

 

57

Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція.

Гуморальна регуляція.

 

 

 

§ 55

58

Ендокринна регуляція.  Гормони.

 

 

 

§ 56

59

Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

 

 

§ 57

60

Профілактика захворювань ендокринної системи. Стрес.

 

 

 

§ 58

61

Імунна регуляція.

 

 

 

§ 59

62

Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.

 

 

 

§60

63

Імунізація. Алергія. СНІД.

 

 

 

§61

64

Взаємодія регуляторних систем організму.

 

 

 

Повт.тему

Учень/учениця:
називає:

- види  імунітету;
- органи, що беруть участь у забезпеченні

імунітету;
- залози внутрішньої та змішаної секреції;
- місце розташування ендокринних залоз в організмі людини;

характеризує:
- нейрогуморальну регуляцію фізіологічних функцій організму;
- вплив гормонів на процеси обміну в організмі;

- імунні реакції організму;
пояснює:

- роль нервової системи в регуляції функцій ендокринних залоз;

 - роль ендокринної системи в розвитку стресорних реакцій;

- значення  ендокринної системи в підтриманні гомеостазу і адаптації організму;

- роль саморегуляції у підтриманні гомеостазу;

порівнює:

- регуляторні системи організму;
застосовує знання для:
- профілактики йододефiциту в організмі та інших захворювань, пов’язаних із порушенням функцій ендокринних залоз;

робить висновок:

- про взаємодію регуляторних систем організму;

- нервово-гуморальна регуляція – основа цілісності організму.

 

 

Тема 11.   Розмноження та розвиток людини (4 год)

 

 

 

 

65

Будова та функції  репродуктивної системи.

 

 

 

§ 62

66

Статеве дозрівання.Статеві клітини.

Лабораторне дослідження

Будова статевих клітин.

 

 

§ 63

67

Запліднення. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

 

 

 

§ 64

68

Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.

 

 

 

§ 65

69

Контрольна робота

 

 

 

Повт. тему

70

Узагальнення

Цілісність організму людини

 

 

 

 

Учень/учениця:
називає:
- функції статевих залоз людини;

- первинні та вторинні статеві ознаки людини;
- періоди онтогенезу людини;
описує:
- будову статевих клітин;
- процес запліднення;
- розвиток зародка і плода;
- розвиток дитини після народження;
характеризує:

- функції плаценти;
- вплив факторів середовища та способу життя батьків на розвиток плода;

- вплив нікотину, тютюнового диму, алкоголю на розвиток плода;

- статеве дозрівання;
- особливості підліткового віку;
пояснює:
- роль ендокринної системи в регуляції гаметогенезу, овуляції, вагітності, постембріонального розвитку людини;

- необхідність збереження репродуктивного здоров’я;
застосовує знання для:
- запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередженню ВІЛ-інфікування;

виявляє ставлення

до здорового способу життя як необхідної умови збереження здоров’я та народження здорової дитини

 

Категорія: Біологія людини | Переглядів: 116 | Додав: ksenia | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar